Nagradna igra

Splošni pogoji nagradne igre 6Tejst 2023

(v nadaljevanju: pravila)

Organizator nagradne igre

Organizator: 6Tejst, Vito Štibernik, s.p., Kotredež 10, 1410 Zagorje ob Savi

Čas veljavnosti in potek

Nagradna igra poteka od 24.03. do 25.03. 2023. V nagradni igri lahko sodelujejo vsi obiskovalci festivala Čili in čokolada, ki bo potekal od 24.03. do 25.03. 2023 v Mariboru. Sodelujejo lahko v času sejma, tako da v celoti izpolnijo zahtevani obrazec, ki je dostopen tukaj.

Nagrade in darilo

Med vsemi sodelujočimi bomo za vsak dan sejma z naključnim žrebom izžrebali enega srečneža, ki bo prejel eno izmed 6Tejst pikantnih omak.

Objava nagrajencev

Vsi nagrajenci izrecno dovoljujejo objavo svojega imena in priimka na spletni strani, družbenih kanalih in v e-poštnih sporočilih nagradne igre, za kar od soorganizatorjev ne bodo zahtevali plačila ali odškodnine.

Vsi nagrajenci bodo objavljeni na spletni strani 6tejst in obveščeni po elektronski pošti, najkasneje v roku 3 dni po zaključku nagradne igre. Nagrajenec nam po elektronski pošti sporoči podatke za dostavo: Ime in Priimek, naslov in mobilno številko.

Dostava nagrade

Dostava nagrade do nagrajenca bo izvedena po zaključku festivala 25.03.2023. Za dostavno službo bo GLS Slovenija. 

Splošno o nagradah in nagrajencih

Nagrade ni mogoče zamenjati za denar ali katero koli drugo nagrado. Prenos nagrade na tretjo osebo ni možen. Organizator in soorganizatorji imajo pravico zahtevati, da nagrajenec v določenem roku na zahtevan način izkaže svojo identiteto in sporoči kontaktne podatke za namen dostave nagrade. V primeru, da nagrajenec tega noče storiti, izgubi pravico do nagrade. V tem primeru se ta nagrada ne podeli.

Nagrajencem bodo nagrade izročene s strani. O načinu in kraju ter času prevzema nagrade bodo nagrajenci obveščeni s strani organizatorja, preko e-pošte najkasneje v roku 14 dni po zaključku nagradne igre. Če se posamezni nagrajenec na obvestilo o prevzemu nagrade ne bo odzval (npr. posredoval zahtevanih podatkov v pisni obliki ali preko e-pošte ali po telefonu) v roku 14 dni od prejema obvestila (ali v drugem roku, ki bo naveden v obvestilu) ali pa nagrade ne bo prevzel, kot je bilo v obvestilu navedeno oziroma se bo nagradi odpovedal, bo izgubil pravico do nagrade. V tem primeru se ta nagrada ne podeli.

Sodelujoči so seznanjeni z možnostjo osvojitve nagrade, ki je lahko predmet obdavčitve po Zakonu o dohodnini. Akontacijo za dohodnino za nagrade plača organizator, nagrajenci pa so kot zavezanci za dohodnino (2. odst. 35. člena ZDavP-2) organizatorju dolžni pisno predložiti natančne osebne podatke (ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, davčno izpostavo, svojo davčno številko) in sicer najkasneje v roku 14 dni od prejema obvestila o prevzemu nagrade (ali v drugem roku, ki bo naveden v obvestilu). Predložitev navedenih podatkov je pogoj za prevzem vsake nagrade, katere vrednost presega 42 EUR z DDV. Če nagrajenec organizatorju teh podatkov ne posreduje v zahtevanem roku, od organizatorja ni upravičen zahtevati izročitve nagrade. Organizator in soorganizatorji so v teh primerih (odklonitev ali nepravočasno posredovani predpisani osebni podatki) prost vseh obveznosti, ki izhajajo iz teh pravil do nagrajenca. Če nagrajenec v 30 dneh po žrebanju nagrade ne prevzame nagrade, izgubi pravico do nje brez pravice do kakršnegakoli drugega ali drugačnega nadomestila.

Kdo lahko sodeluje

V nagradni igri lahko sodelujejo vse fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji.

Osebe, ki kakor koli neposredno sodelujejo pri izvedbi nagradne igre, ne smejo sodelovati v nagradni igri.

Uporaba in politika varovanja osebnih podatkov

Organizator in soorganizatorji  bodo osebne podatke skrbno varovali, skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) (Ur. l. RS, št 94/2007-UPB1) in Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom) (UR. l. RS, št. 13/2007-UPB1, 110/2009) in GDRP. Organizator in soorganizatorji nagradne igre nastopajo v vlogi upravljavca zbirke osebnih podatkov.

Upravljavci osebnih podatkov bodo pridobljene podatke varovali v skladu z veljavno zakonodajo o varstvu osebnih podatkov ter v skladu s svojimi notranjimi akti, sprejetimi na podlagi zakona. Zagotovili bodo ustrezno organizacijsko in tehnično varovanje. Upravljavci pridobljenih podatkov v nobenem primeru ne bodo posredoval ali razkril tretjim osebam. Upravljavec bo izvajal ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe za varstvo osebnih podatkov.

a) Nameni obdelave osebnih podatkov

Organizator bo kot upravljavec osebnih podatkov te osebne podatke, ki so jih pridobili od sodelujočih, samostojno in po lastni presoji uporabljali izključno za naslednje namene:

 • izvedba nagradne igre v vseh vidikih;
  obveščanje nagrajencev o rezultatu žrebanja nagrajencev;
  • objava nagrajencev na spletni strani nagradne igre;
  • objava nagrajencev v e-poštnih sporočilih, ki bodo poslana z namenom obveščanja vsem sodelujočim;
 • statistične in tržne analize in raziskave; sledenje klikom in odpiranjem e-mailov ter klikom na spletni strani za segmentacijo in prilagajanje vsebine e-mailov;
 • obveščanje in pošiljanje e-novic, člankov, obvestil o dogodkih, SMS/MMS, e-mailu, notifikacijskih sporočilih in telefonskih klicev.
 • neposredno trženje in pošiljanje ponudb po SMS/MMS, e-mailu in notifikacijskih sporočilih, klasični pošti, na spletni strani in mobilnih aplikacijah ter opravljanje telefonskih klicev;
 • segmentiranje, profiliranje in avtomatizirano obdelavo z namenom oblikovanja prilagojenih sporočil in ponudb, ki bodo bolj relevantna uporabniku;
 • prikazovanje prilagojenih oglasov na oglaševalskih platformah (Google in Facebook).

Ob poslanih elektronskih sporočilih si organizator in soorganizatorji lahko zabeležijo odpiranja prejetih sporočil posameznikov in klike na povezave v prejetih sporočilih. Prav tako beleži oglede in akcije na spletni strani organizatorja in soorganizatorjev. Za boljše in bolj usmerjeno posredovanje ponudb  ter prilagajanje sporočil oz. komunikacije zabeležene podatke avtomatsko obdeluje, analizira, profilira ter ocenjuje aktivnost in merjenje zanimanja uporabnikov.

Organizator in soorganizatorji lahko za obdelavo osebnih podatkov uporabljajo CRM, e-mail marketing, marketing automation ali druga trženjska orodja in sisteme za kar lahko uporabijo pogodbene pod obdelovalce.

b) Kategorije osebnih podatkov

Pridobljeni podatki, ki jih hrani organizator in soorganizatorji  nagradne igre in upravljalci zbirke osebnih podatkov hranijo so: spol, ime, priimek, e-poštni naslov ter podatke o klikih in odpiranjih v e-mail sporočilih, spletnih straneh in aplikacijah, IP naslovi uporabnika in ID-ji piškotkov, kasneje pa lahko organizator in soorganizatorji pridobijo in hranijo tudi fizični naslov, komunikacijo, povpraševanja, nakupe, račune in podporne zahtevke.

c) Čas hrambe osebnih podatkov

Osebne podatke posameznika hranimo časovno neomejeno oz. do preklica privolitve za hranjenje in obdelavo podatkov posameznika. Po preklicu soglasja posameznika njegove osebne podatke nemudoma učinkovito in trajno izbrišemo.

Če bi v našem podjetju prenehali zgoraj opisani nameni, zaradi katerih hranimo in obdelujemo osebne podatke, bomo zbirke podatkov, katerih namen je prenehal, nemudoma učinkovito in trajno izbrisali.

Preklic hrambe osebnih podatkov lahko sodelujoči sporoči s pisnim obvestilom na naslov soorganizatorja oziroma na e-poštni naslov urednistvo@zdravo.si.

Posledica preklica hrambe osebnih podatkov bo izbris osebnih podatkov sodelujočega.

d) Pravice sodelujočih uporabnikov

V skladu z določili Splošne uredbe EU o varstvu osebnih podatkov (GDPR) mora upravljavec osebnih podatkov porabniku na njegovo zahtevo:

 • Potrditi, ali se podatki v zvezi z njim obdelujejo ali ne, in mu omogočiti vpogled v osebne podatke, ki se nanašajo nanj.
 • Posredovati izpis osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj.
 • Dati možnost, da popravi ali dopolni svoje osebne podatke.
 • Dati možnost delnega ali celotnega izbrisa osebnih podatkov.
 • Dati možnost prenosa osebnih podatkov k drugemu ponudniku sorodnih storitev.
 • Dati možnost delnega ali celotnega umika privolitve za obdelavo osebnih podatkov.

Upravljavec bo vašo željo po preklicu upošteval in najkasneje v 15 dneh dosledno uredil preklic soglasja z nameni obdelave osebnih podatkov.

Vsak posameznik lahko v primeru, da meni, da so mu s strani upravljavca kakorkoli kršene pravice o varstvu njegovih osebnih podatkov, kadarkoli poda pritožbo pri nadzornem organu  (Informacijskem pooblaščencu v Republiki Sloveniji).

e) Pogodbeni obdelovalci in območje hrambe

Upravljavec zbrane osebne podatke posreduje tudi svojim pogodbenim obdelovalcem, ki lahko podatke obdelujejo izključno v okviru upravljavčevih navodil in pooblastil in ki so s pisno pogodbo, sklenjeno z upravljavcem, zavezani k zagotavljanju ustrezne ravni varstva osebnih podatkov, in sicer: za CRM, e-mail marketing sistem in sistem za marketinško avtomatizacijo. Zbirke osebnih podatkov ponudnik hrani na območju EU ter jih ne iznaša v tretje države.

Upravljavec lahko posreduje osebne podatke digitalnim oglaševalskim platformam (Google, Facebook, LinkedIn in podobno) in uporablja njihove piškotke, ki upravljavcu omogočajo oblikovanje bolj natančnih segmentov, prikazovanje targetiranih oglasov in ponovno trženje. S tem uporabnik dobi bolj relevantne oglase na teh platformah s strani upravljavca. Pri tem gre lahko za iznos podatkov pogodbenemu obdelovalcu izven EU.

f) Piškotki

Piškotki na spletnih strani nagradne igre

Na spletni strani nagradne igre se uporablja le piškotke (angl.: cookies), vendar izključno kot varnostni element za preprečevanje zlorab sistema nagradne igre,  delovanje spletne strani in agregirane statistike (Google Analytics), ki organizatorju in soorganizatorjem ne omogoča identifikacije posameznika.

Piškotki na spletnih straneh organizatorja in soorganizatorjev

Kot bodoči uporabnik spletne strani organizatorja in soorganizatorjev se strinjate, da se vam na njihovih spletnih straneh v računalnik naložijo piškotki za zagotavljanje delovanja vseh funkcij spletne stani, spletno analitiko in napredno oglaševanje. Naložijo se naslednji piškotki:

 • Google Analytics piškotki za analitične namene;
 • Facebook piškotki za ponovno trženje in oglaševanje;
 • Google in Facebook piškotki za ponovno trženje in oglaševanje;
 • Addthis piškotki za prikazovanje gumbov za deljenje na socialnih omrežjih in pojavnih oken ter izpostavitev;
 • Piškotki marketing automation orodja za spremljanje dejavnosti uporabnika na spletni strani.

Piškotki na spletnih straneh organizatorja in soorganizatorjev (razen na strani nagradne igre) omogočajo, da se določene vsebine ali funkcije aplikacije prilagodijo za določenega obiskovalca, glede na njegove izbire ali preference ali glede na lastnosti njegove terminalske opreme. Piškotki za analitične namene omogočajo stalno izboljševanje spletnega mesta